Purjelentolupakirja vaatii hyväksytyn teoriaosuuden ja lentotunnit

Purjelentolupakirja ei ole aivan yksinkertainen saatava, mutta pienellä vaivalla sen saaminen onnistuu. Suomessa noin 75 % onnistuu läpäisemään lentolupaa varten määrätyn kurssin. Lupakirjan voi siis ostaa sen jälkeen, kun on hyväksytysti suorittanut teoriakokeen, on saanut riittävästi lento-opetusta ja on suorittanut tarkastuslennon. Teoriaopetus sisältää monia eri osuuksia, jotka ovat: ilmailun säädökset, aerodynamiikka, purjelentokoneen rakenteet ja mekanismit, purjelentokoneen mittaristo, ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät, lentosuunnistus, sääoppi, purjelentokoneen käyttö ja hoito sekä lentokäsikirja, radiopuhelinliikenne, radio- ja viestivälinetekniikka sekä ihmisen suorituskyky ja rajoitukset. Lento-opetus sisältää vähintään 10 lentotuntia purjelentokoneella ja vähintään 50 lentoa purjelentokoneella. Nämä lennot voivat koostua vähintään 30 koululennosta sekä ainakin 10 yksin lennetystä lennosta. Lupakirjan suorittamiseksi täytyy käydä läpi myös määrätty lääketieteellinen kelpoisuus ja sen todistaminen. Tämä tapahtuu suorittamalla 100 kilometrin lento yhdessä opettajan kanssa. Purjelentäjät ovat siviililentäjiä, jotka saavat kuitenkin harrastaa purjelentoa itsekseen, kun purjelentolupakirja on taskussa. Hankalin osuus lupakirjan saamisessa lienee teoriakokeen suorittaminen, koska teoriatunnit ovat täynnä asiaa. Tunneilla onkin hyvä tehdä muistiinpanoja, jotka saattavat auttaa kokeen suorittamisessa.

Purjelentolupakirja

Kokeen rajat ovat tiukat, koska purjelento voi olla vaarallinen harrastus, jos sen sääntöjä ja omia rajoituksiaan ei tunne. 100 kilometrin matkalento yhdessä opettajan kanssa on takuu siitä, ettei terveydentila ole esteenä harrastukselle. Purjelentokurssille ja sitä kautta lupakirjaa suorittamaan voi osallistua jokainen 15 vuotta täyttänyt, mutta lupakirjan saa vasta 16 vuotta täytettyään. Jos osallistuja on kuitenkin alle 18 vuotta, tarvitsee hän huoltajan suostumuksen kurssille osallistumiseen. Osallistujan tulee olla myös perusterve. Silmälasit eivät ole esteenä kurssille hakeutumiselle ja lentämiselle. Kurssille osallistuminen myös maksaa useamman tuhat euroa kaikkine kuluineen. Itse kurssin hinta ei yleensä sisällä erillisiä lisiä, joihin myös purjelentolupakirja kuuluu. Siihen joutuu panostamaan vielä muutaman sata euroa lisää. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei harrastuksia voi mitata rahassa, joten jos purjelento kiinnostaa, ei muuta kuin harrastuksen pariin vaan! Se maksaa itsensä takaisin!