Purjelentokone vie ilmojen halki

Ihminen on aina halunnut lentää ja siihen tarkoitukseen on kautta aikain keksitty monenlaisia erilaisia tapoja. Purjelentokone, jota voidaan kutsua myös purjekoneeksi tai liitokoneeksi, on yksi niistä. Purjelentoa harrastettiin jo 1930-luvulla, jolloin sen aikaiset liitokoneet saatiin ilmaan tasaisemmassa maastossa kumiköyden avulla vetämällä. Vuoristoisella ja mäkisellä seudulla oli helppo lähteä lentoon joko vuorelta tai mäeltä. Lennot tapahtuivat lähellä maanpintaa ja kestivät vain muutamia kymmeniä sekunteja. Sen ajan purjelentokone oli valmistettu puusta ja kankaasta. 1950-luvulla purjelentokoneiden yleistyvä valmistusmateriaali oli vaneri ja metalli. Koska purjelentokone on ilmaa painavampi, eikä kaikissa purjelentokoneissa ole omaa moottoria, tarvitaan sen ilmaan nostamiseksi apua. Nykyään purjelentäjät voivat käyttää apunaan hinaavaa lentokonetta tai vaikkapa vintturia. Lentokonehinaus on yleisintä, mutta vintturihinauksessa on myös etunsa. Se on luontoystävällistä, halpaa ja suhteellisen turvallista, koska se tehdään aina lentokentällä. Ilmassa koneen korkeus on muutama sata metriä ja lentäjä tarvitsee suotuisia ilmavirtauksia noustakseen ylöspäin. Saavutettuaan halutun korkeuden, lentäjä nostaa konetta uudelleen samalla periaatteella. Tällä tavalla on Suomessakin pystytty lentämään jopa 1000 kilometrin pituisia lentoja. Purjelentokoneilla on hyvät liito-ominaisuudet, jotka on saatu aikaan muotoilemalla rungosta kapea ja pitkä, pinnasta sileä ja siivistä pitkät. Laskeutumisvaiheessa purjekoneissa käytetään lentojarruja, jotka hidastavat nopeutta. Purjekoneita on erimallisia ja lentolupakirjaa lentäessä koulutuksessa käytetään kaksipaikkaisia koneita. Tämän lisäksi on vielä sekä yksipaikkaisia purjekoneita että moottoripurjekoneita. Nykyään purjelentokoneiden mittaritaulu on täynnä monenmoista mittaria, kuten kompassi, korkeusmittari sekä nopeusmittari. Lasku- ja nousunopeusmittaritkin löytyvät turvallisen lennon takaamiseksi. Nykyajan purjelentokoneet on valmistettu lähinnä kevyistä materiaaleista, kuten lasikuidusta tai lujitemuovista, joka on vahvistettu hiilikuidulla. Valtaosan Suomessa olevista purjelentokoneista omistavat erilaiset ilmailukerhot, joista jäsenet sitten vuokraavat koneensa. Näissä erilaisissa ilmailukerhoissa tarjotaan alan harrastajille myös opetusta ja muuta toimintaa. Vaikka useimmat purjelentokoneet valmistetaan Saksassa, on Suomessakin valmistettu joitakin lasikuiturakenteisia koneita, joilla on sitten jopa kilpailtukin.

Purjelentokone