Lentosäännöt pähkinänkuoressa

Lentosäännöt pähkinänkuoressa EU on luonut alueen yhteiset säännöt ilmailualalle, joita Suomenkin tulee noudattaa. Euroopan unionin lainsäädäntötyö on edennyt ilmailun osalta varsin laajalle. Näitä yhteisiä lentosääntöjä täydentää liikenteen turvallisuusviraston määräykset. Trafin sivustolla on luettavissa kaikki lentosäännöt. Trafi julkaisee lentosääntöjen muutokset ja uudistukset sivustollaan ja tiedottaa näistä. Sotilasilmailulle on erinäiset poikkeukset lentosäännöistä ja niille löytyy lisäksi erityinen osio säännöissä kohdassa sotilasilmailuasetus. Lentosäännöissä on tarkka määritelmä tarpeellisista asiakirjassa käytettävistä käsitteistä. Vastuu ilma-aluksen sääntöjen noudattamisesta on aina aluksen päälliköllä riippumatta siitä, ohjaako hän itse alusta. Mikäli turvallisuus sitä ehdottomasti vaatii, voidaan säännöistä poiketa. Minkäänlaisen päihdyttävän aineen käyttämisen alaisena ei ilma-aluksen tehtäviä saa hoitaa. Yleisten sääntöjen osalta löytyy määräykset ihmisten ja omaisuuden suojelemisesta, yhteentörmäyksen välttämisestä, lentosuunnitelmista, merkeistä, ajasta ja ilmatilaluokista. Lisäksi laajemmat kokonaisuudet säännöissä löytyy lentosuunnitelmista, näkölentosäännöistä, mittarilentosäännöistä sekä erilaisista merkeistä, kuten hätä-, pakkotila- ja pikamerkeistä. Säännöissä on myös tarkkaan määritelty matkalentokorkeudet. Pääsääntöisesti jokaisesta lennosta on annettava lentosuunnitelma ennen lennon lähtöä tai lennon aikana asianomaiselle ATS-elimelle, mikäli ei ole esitetty toistuvaislentosuunnitelmaa. Suunnitelman on sisällettävä muun muassa aluksen tunnus, säännöt, lennon laatu, aikataulut, nopeudet ja korkeudet sekä reitit. Tarkempaa tietoa löydät Trafin sivustolta.

Lentosäännöt tiiviissä paketissa